1988
Florea Lupescu—Cum altoim pomii
Personal Collection

< back

, , , , ,

Colecția “Știința și tehnica pentru toți”, Seria Agricultură, Apare sub egida Frontului Democrației și Unității Socialiste, EDITURA—Ceres, REDACTOR—ing. Maria Damian, TIPARUL—Întreprinderea poligrafică “13 Decembrie 1918”, EXEMPLARUL—6 Lei.