1988(4)
Antologie de filosofie românească
Personal Collection

< back

, , ,

Antologie și prezentări de Mircea Mâciu, SERIA—Biblioteca pentru toți, Nr. 4, COPERTA I—Ilustrație de Francisc Kalab, EDITURA—Minerva, București, TIPARUL—Combinatul poligrafic “Casa Scînteii”, București, EXEMPLARUL—8 Lei.