1989
I.G. Fulga—Antibioza, antibiotice, antibioterapie
Personal Collection

< back

, ,

Antibioză, antibiotice, antibioterapie, Colecția “Știința și tehnica pentru toți”, Seria Medicină, Apare sub egida Frontului Democrației și Unității Socialiste, COPERTA—Adrian Contantinescu, REDACTOR DE CARTE—Anda Lăzărescu, EDITURA—Medicală, București, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Galați, EXEMPLARUL—4 Lei.