1978
Gheorghe Mohan—Ghidul Naturistului
Personal Collection

< back

, , , , ,

COLECȚIA—Alfa Ghid, EDITURA—Ion Creangă, București, COPERTA & ILUSTRAȚII—Petre Vulcănescu, PLANȘE—-Victor Wegemann, TIPARUL—Întreprinderea poligrafică “Filaret”.