1980
Durere și Eroism
Personal Collection Mihnea Mihalache-Fiastru

< back

, ,

După zguduitoarea noapte din 4 martie 1977, EDITURA—Eminescu, București, Piața Scînteii 1, COPERTA—Constantin Gheorghiu-Enescu, EXEMPLARUL—25 lei.