1980
Feraru Nicolae—Pledoarie pentru o alimentație rațională
Personal Collection Vlad Material

< back

, , ,

Ministerul Sănătății, Institutul de igienă și sănătate publică, EDITURA—Medicală, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “Bucureștii-Noi”.