1981
Monografia Întreprinderii de Rețele Electrice Cluj
browsable at Dispozitiv

< back

,

Apăruta cu ocazia împlinirii a 75 de la înființarea rețelelor electrice Cluj,15 iulie 1906—15 iulie 1981, AUTOR—ing. A. Șuteu, TIPAR—Întreprinderea Poligrafică, Cluj.