1982
Cîinii Nostri
Personal Collection Mihnea Mihalache-Fiastru

< back

,

BULETIN DOCUMENTAR, nr. 2—anul al VIII-lea, BULETIN TRIMESTRIAL—cu caracter intern, MINISTERUL AGRICULTURII & ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, REDACȚIE—Zoe Dumitrescu-Bușuleagă, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—15 lei.