1983
Almanah Anticipația
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Realizat de revista Știință și Tehnică, editat de C.C. al U.T.C. REDACTOR ȘEF—Ioan Albescu, REDACTOR COORDONATOR—Alexandru Mironov, REDACTORUL ALMANAHULUI—Maria Păun, PREZENTAREA GRAFICĂ—arh. Alexandru Andrieș, CORECTURA—Elena Ionescu COPERTA I—arh. Alexandru Andrieș, COPERTA IV—Bogdan Mălinescu, TIPARUL—executat la Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.