1983
Almanah Turistic
browsable at Dispozitiv

< back

, , , ,

Editat de revista ROM NIA PITOREASCĂ, REDACTOR RESPONSABIL—Nicolae Docsănescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Radu Popa, Tiparul—Întreprinderea Poligrafică Sibiu, EXEMPLARUL—20 lei.