1983
Joe Heydecker & Johannes Leeb—Procesul de la Nürnberg
Personal Collection

< back

, , ,

EDITURA—Politică, PREFAȚA—Ioan Grigorescu, TRADUCERE—Adela Motoc, Ileana Bărbat-Sgarbură, COPERTA—Nicolae Corneliu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii”. EXEMPLARUL—38 Lei.