1983
Yvonne Kapp—Cronica Familiei Marx
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

EDITURA—Politică, CUVÎNT ÎNAINTE—Titu Georgescu, COPERTA—Ion Nițulescu, TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ—Leontin Moga & Alexandra Grigoriu, TIPAR—Întreprinderea Poligrafică 13 Decembrie 1918, București.