1984
Dr. Ioan Năstoiu—Analizele medicale în viața noastră
Personal Collection Vlad Material

< back

, , , , ,

COLECȚIA—Caleidoscop, REDACTOR—Iulia Cheșu, TEHNOREDACTOR—Eugenia Cernea, COPERTA—Nicolae Nicolaescu, EDITURA—Ceres, București, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, EXEMPLARUL—6,50 Lei.