1984
Elena Panait-Leca—Îmbrăcăminte Croșetată
Personal Collection Mihnea Mihalache-Fiastru

< back

, , , ,

EDITURA—Tehnică, București REDACTOR—arh. Ileana Nacu, TEHNOREDACTOR—Elena Geru, COPERTA—Dana Schobel-Roman, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, București.