1984
Mircea Dumitru—Bătrînețe activă
Personal Collection Vlad Material

< back

, , , , ,

COLECȚIA—Știința și tehnica pentru toți, Apare sub egida Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, SERIA—Medicină, EDITURA—Medicală, TIPARUL—I.P. Informația, EXEMPLARUL—4,50 Lei.