1985
Almanah Anticipația
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Realizat de revista Știință și Tehnică, editat de C.C. al U.T.C. REDACTOR ȘEF—Ioan Albescu, REDACTOR ȘEF-ADJUNCT—Gheorghe Badea, REDACTORUL ALMANAHULUI—Adina Chelcea, PREZENTAREA GRAFICĂ & COPERTA—arh. Alexandru Andrieș, CORECTURA—Elena Ionescu TIPARUL—executat la Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.