1987
Dumitru Codăuș—Electronica ABC
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

EDITURA—Ion Creangă, București, COPERTA—D. Dobrică, ILUSTRAȚII—D. Codăuș, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Crișana, Oradea, EXEMPLARUL—8 lei.