1989
Mihai Eminescu—Poesii
Personal Collection

< back

, ,

EDITURA—Librăriei, Socecu & Comp., București, TIPARUL—Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii”.