1983
Mircea Săndulescu—Intermediarul
Personal Collection

< back

,

COPERTA I—Ilustrație de Gh. Marinescu, EDITURA—Albatros, București, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—18 Lei.