1985
Liviu Rebreanu—Ion
Personal Collection

< back

, ,

CENTENAR—Ediție aniversară cu prilejul împliniri, în 1985, a o sută de ani de la nașterea scriitorului, COPERTA I—Ilustrație de Done Stan, EDITURA—Albatros, București, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—20,50 Lei.