1988
Panait Istrati—Neranțula
Personal Collection

< back

, ,

Neranțula și alte povestiri, SERIA—Biblioteca pentru toți, COPERTA I—Ilustrație de Ștefan Damó, EDITURA—Minerva, București, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—8 Lei.