1980
Cosmetica—Știință, Artă, Frumusețe
browsable at Dispozitiv

< back

, , , ,

AUTORI—Ludmila Cosmovici, Elena Samborschi, L. Zisu, EDITURA—Medicală, București, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—14,50 Lei.