1982(1)
Magazin Istoric
Personal Collection

< back

, ,

Revistă de cultură istorică, Anul XVI, nr. 178, Ianuarie, REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Ion Popescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—6 Lei.