1983
România Pitorească—Mini Maximum Supliment de Vacanță
Personal Collection Mihai Rotaru

< back

, , ,

Editat de revista România Pitorească, REDACTOR ȘEF—Pop Simion, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii—București, EXEMPLARUL—4 Lei.