1987
Almanahul Scînteia Tineretului
Personal Collection Anamaria Timofticiuc

< back

, , ,

EDITURA—Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București.