1987
Almanahul Umorului
browsable at Dispozitiv

< back

,

Umor la început de secol, ALMANAH—editat de Revista Viața Românească, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.