1988
Almanah Luceafărul
Personal Collection Anamaria Timofticiuc

< back

, ,

REDACTOR ȘEF—Nicolae Dan Frunteală, REDACTOR RESPONSABIL—M. Ungheanu, COPERTA I—Decebal Scriba și Dan Stanciu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—25 Lei.