1988(5)
Revista Arta
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

Revistă a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Socialistă România, ANUL XXXV, Nr. 6, REDACTOR ȘEF—Dan Grigorescu, RESPONSABIL DE NUMĂR—Călin Dan, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “Arta Grafică” București.