1988(76)
Caiet—Teatrul Național
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

Teatrul Național, Stagiunea 1977-1978, DIRECTOR—Radu Beligan, REDACTOR—B. Elvin, PREZENTARE ARTISTICĂ—Gh. Gheorghiade, TIPARUL—Combinatul Poligrafic “Casa Scîntei”, EXEMPLARUL—9 Lei.