1988(8)
Magazin Istoric
Personal Collection

< back

, ,

Revistă de cultură istorică, Anul XXII, nr. 257, August, PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Ion Popescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—6 Lei.