1989
Almanah Exotica
browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

Ministerul Agriculturii, Asociația Centrală Specializată “Exotica”, Redacția de Propagandă Tehnică Agricolă, PREȘEDINTE—Savu Oborcea, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “Filaret”.