1989(3)
Revista Arta
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

Revistă a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Socialistă România, ANUL XXXVI, Nr. 6, REDACTOR ȘEF—Dan Grigorescu, RESPONSABIL DE NUMĂR—Francois Pamfil, PREZENTARE GRAFICĂ—Rodica Rădulescu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “Arta Grafică” București.