1968
Mic Atlas Geografic
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

Ediția a doua, AUTOR—A. Bârsan, EDITURA—Științifică, București, DESENUL HĂRȚILOR—Ștefan Pandele, COPERTA—Val Munteanu, REDACTOR—Doina Păunescu, TIPAR—Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii” București, EXEMPLARUL—25 Lei.