1981
Șerbana Drăgoescu—Catalog
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

FOTO—Eugen Lupu, TEHNOREDACTOR—Landrina Constantinescu, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Socialistă România, Expoziție de tapiserie Decembrie 1981—Ianuarie 1982 la muzeul de artă R.S. România.