1970
Almanah Cinema
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

Almanah editat de Revista Cinema; EDITURA—Casa Scînteii; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București; EXEMPLARUL—15 lei.