1978
Almanah Cinema
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1978, Almanah Cinema, Biblioteca V.A Urechia

Almanah editat de Revista Cinema; REDACTOR ȘEF—Ecaterina Oproiu; PREZENTARE ARTISTICĂ—Anamaria Smighelschi; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București; EXEMPLARUL—15 lei