1950
Almanah Sportiv
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1950, Almanah Sportiv, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul de Miniștri, Tiparul—Tipografia “Horia”, întreprindere de stat, Timișoara, Bulevardul Eroilor dela Stalingrad nr. 7.