1973
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1973, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia; PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Georgescu; PREZENTARE TEHNICĂ-Florea Tudor; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București;