1976
Supliment Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1976, Supliment Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Supliment găsit în interiorul Almanahului Femeia 1976. Almanah editat de redacția revistei Femeia; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București;