1977
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1977, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.