1977
Supliment Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1977, Supliment Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Supliment găsit în interiorul almanahului Femeia. Almanah editat de redacția revistei Femeia; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București;