1982
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1982, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia; REDACTOR ȘEF—Maria Costache; FOTOREPORTERI—Spirea Tomescu & Pavel Ulieru; PREZENTARE GRAFICĂ—Radu Georgescu; PREZENTARE TEHNICĂ—Tudor Florea; CORECTOR—Ion Adam; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.