1982
Almanah Lumea
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1982, Almanah Lumea, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah realizat de revista Lumea, săptămînal de politică externă COORDONATOR EDIȚIEI—Eugeniu Obrea, PREZENTARE GRAFICĂ—Ionel Împăratu, Victoria Argint, Vladimir Slavu, COPERTA—Sergiu Georgescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.