1983
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1983, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia REDACTOR ȘEF—Maria Costache REDACTOR COORDONATOR—Niki Georgescu FOTOREPORTERI—Spirea Tomescu & Pavel Ulieru PREZENTARE GRAFICĂ—Radu Georgescu PREZENTARE TEHNICĂ—Tudor Florea CORECTOR—Ion Adam TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București