1983
Supliment Tribuna
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1983, Supliment Tribuna Estival 83—Totul Despre Ciuperci, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de redacția TRIBUNA, REDACTOR ȘEF—Vasile Sălăjan, REDACTORI RESPONSABILI—Dan Rebreanu, Tudor Dumitru Savu, COPERTA—Alexandru Milan Florian, PLANȘELE COLOR—Margareta Svoboda, TEHNOREDACTAREA—Vasile Lucaciu, Tiparul—Întreprinderea Poligrafică Crișana, Oradea.