1986
Almanah Tribuna
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1986, Almanah Tribuna, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de redacția TRIBUNA, REDACTOR ȘEF—Vasile Sălăjan, REDACTOR RESPONSABIL—Ion Cocora, PREZENTARE GRAFICĂ ȘI TEHNICĂ—Corneliu Moldoveanu, Tiparul—Întreprinderea Poligrafică Cluj