1987
Almanah Viața Româneasca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1987, Almanah Viața Româneasca, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de săptămânalul Viața Românească, REDACTOR RESPONSABIL—Gheorghe Pituț, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Mihail Cârciog, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.