1989
Almanahul Șoimii Patriei
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1989, Almanahul Șoimii Patriei, Biblioteca V.A. Urechia

Apare sub îngrijirea revistelor Luminița—Șoimii Patriei, REDACTOR ȘEF—Ion Ionașcu, REDACTOR ȘEF ADJUNCT—Iuliu Rațiu, SECRETAR RESPONSABIL DE REDACȚIE—Lidia Novac, PREZENTARE ARTISTICĂ—Ofelia Dumitrescu & Dumitru Dobrică, PREZENTARE TEHNICĂ—Cornel Daneliuc, COPERTĂ—Valentin Năstase, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—12 Lei.