1981
Almanah Știință și Tehnică
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1981, Almanah Știință și Tehnică, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah realizat de către redacția revistelor—ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ, TEHNIUM, editate de C.C. al U.T.C. REDACTOR ȘEF—Ioan Eremia Albescu, REDACTORUL ALMANAHULUI—Voichița Domăneanțu, PREZENTAREA GRAFICĂ—Nicolae Nicolaev & Adrian Mateescu, TEHNOREDACTAREA—Cornel Daneliuc & Adrian Mateescu TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—15 lei.