1982
Almanah Știință și Tehnică
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1982, Almanah Știință și Tehnică, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah realizat de către redacția revistelor—ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ, TEHNIUM, editate de C.C. al U.T.C. TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—18 lei.